Cloud Servers Management
Cloud Servers Management
Αφήστε την διαχείριση σε εμάς και αφοσιωθείτε στην ανάπτυξη της εταιρίας σας.
MANAGED HOSTING

Cloud Servers ManagementTO ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ


Τι είναι η υπηρεσία Cloud Servers Management;

Η υπηρεσία Cloud Servers Management είναι μια υπηρεσία που σας βοηθάει να εστιάσετε στη λειτουργία της επιχείρησής σας χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού τεχνικής υποστήριξης.

Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την καλή λειτουργία του Cloud Server σας.

Αναλυτικά η υπηρεσία παρέχει:

Εξυπηρέτηση / Υποστήριξη
 • Αυξημένη προτεραιότητα υποστήριξης
  Η υπηρεσία Cloud Servers Management έχει αυξημένη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση σε σχέση με τις βασικές υπηρεσίες.
 • Προσωπικός Account Manager
  Υπάρχει πάντα δίπλα σας ο προσωπικός σας account manager που γνωρίζει τις υπηρεσίες σας και τις ανάγκες σας και μπορεί να δώσει μια εξειδικευμένη συμβουλή για τις υπάρχουσες υπηρεσίες σας για κάποια νέα υπηρεσία ή για κάποια προσφορά που θέλετε να δώσετε σε πελάτη σας.

Σχεδιασμός υπηρεσίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  Σας παρέχουμε υπηρεσίες Pre-Sales για εσάς και τους πελάτες σας.
 • Σχεδιασμός Λύσης
  Σχεδιάζουμε τη λύση μαζί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
 • Σχεδιασμός ασφαλείας
  Σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε το επίπεδο ασφαλείας που χρειάζεστε και σας βοηθάμε να επιλέξετε το πιο κατάλληλο.
 • Σχεδιασμός ελαχιστοποίησης downtime.
  Σχεδιάζουμε μαζί τον τρόπο και το χρόνο της μεταφοράς του Cloud Servers ή της εφαρμογής σας ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το downtime.

Μεταφορά από άλλο Πάροχο
 • Έλεγχος Συμβατότητας Λειτουργικού Συστήματος
  Ελέγχουμε τη συμβατότητα του λειτουργικού συστήματος που σας προτείνουμε ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα ο Cloud Server σας.
 • Έλεγχος Συμβατότητας Control Panel
  Ελέγχουμε τη συμβατότητα του control panel που σας προτείνουμε ώστε να μεταφερθούν όλες οι ρυθμίσεις σας από το παλιό.
 • Μεταφορά αρχείων
  Μεταφέρουμε τα αρχεία από τον παλιό Πάροχο.
 • Έλεγχος συμβατότητας λύσης
  Ελέγχουμε αν είναι συμβατή η νέα λύση πριν την θέσουμε "online".
 • Βελτιστοποίηση του συστήματος
  Βελτιστοποιούμε τις παραμέτρους του λειτουργικού συστήματος και των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Συντήρηση
 • Τακτικές αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος
  Αναβαθμίζουμε τακτικά το λειτουργικό σύστημα ώστε να είναι πάντα γρήγορο και ασφαλές.
 • Τακτικές αναβαθμίσεις Control Panel
  Αναβαθμίζουμε τακτικά το control panel ώστε να είναι πάντα γρήγορο και ασφαλές.

Ασφάλεια
 • Τακτικός έλεγχος για rootkits, malware, virus, spams...
  Ελέγχουμε συνέχεια για ηλεκτρονικές απειλές όπως rootkits, malware, virus, spams.
 • Managed Security monitoring
  Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε κάποιο πρόβλημα ενεργούμε χωρίς να χρειάζεται η μεσολάβησή σας.
 • Εγκατάσταση Security Patches στο λειτουργικό σύστημα
  Εγκαθιστούμε όλα τα urgent security patches εκτός από αυτά που εγκαθιστούμε κατά την τακτική συντήρηση.
 • Εγκατάσταση Security Patches στο Control Panel
  Εγκατάσταση Security Patches στο Cloud Server (κατ αίτηση)

Monitoring
 • Operating System Monitoring (load, RAM, Swap, HD)
  Ελέγχουμε μια πληθώρα παραμέτρων ώστε να γνωρίζουμε αν το λειτουργικό σύστημα είναι σε καλή κατάσταση και εξυπηρετεί με ταχύτητα.
 • Service Monitoring (DNS, FTP, HTTP, PING, POP, SMTP)
  Ελέγχουμε τα services ώστε να γνωρίζουμε αν ανταποκρίνονται με ταχύτητα στις αιτήσεις που δέχονται.
 • Managed Monitoring
  Παρακολουθούμε τις υπηρεσίες σας και ενεργούμε σε περίπτωση προβλήματος άμεσα χωρίς να χρειάζεται η δική σας παρέμβαση.
 Do NOT follow this link!