Προφίλ
Εργαστείτε στην Adplus
Στην Adplus έχουμε δημιουργήσει ένα φιλικό και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας.
Εργαστείτε στην Adplus

Technical Support Engineer


Περιγραφή Θέσης

Η θέση αφορά την ένταξη του εργαζομένου στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας.
Για τη θέση αυτή χρειαζόμαστε δυναμικούς και με όρεξη εργαζομένους, με πολύ καλή δυνατότητα επικοινωνίας και διάθεση για συνεργασία.
Επίσης απαραίτητη είναι η διάθεση για συνεχή εξέλιξη και ενημέρωση σε θέματα Server Administration

Απαραίτητα προσόντα

  • Απόφοιτος σχολής πληροφορικής ή αντίστοιχης
  • Εμπειρία σε θέματα server administration
  • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε PHP MySQL
  • Εμπειρία σε Linux
  • Εμπειρία σε περιβάλλον LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
  • Εξοικείωση με Plesk , CPanel
  • Εξοικείωση με HTML
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά, προφορικά)

 Do NOT follow this link!